رضا جمشیدی

درباره من

دکتر رضا جمشیدی
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

تخصص دکتری کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه تهران شروع بکار در دانشگاه سمنان 1372  ...

محقق گوگل

(1401/9/15)

استنادات

645

h-index

16

i10-index

20

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/9/15)

استنادات

110

مقالات

10

h-index

5

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

دکتری کلینیکال پاتولوژی

دانشگاه تهران

تجارب

1394-1397

مدیر گروه علوم پایه

مهارت ها

آزمایشگاه بیوشیمی

اولویت های پژوهشی

بیوشیمی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تأثیر مصرف یک دوره چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار: مطالعه تصادفی شده دو سوکور
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور(2020)
9611297004, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی
Effect of Antibiotic , Probiotic and Prebiotic in Diets Containing Barley on Performance, Digestibility, Intestinal Morphology Blood Parameters and Immunological Response in Broilers ,
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE(2019)
مهدی مهرآبادی, ^رضا جمشیدی*
بررسی چندشکلی و تعیین ژنوتیپ ژن پروتئین پریون (PrP) درگوسفندان سنگسری دامغان
فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی(2019)
^رضا جمشیدی*, مهدی مهرآبادی, سید محسن حسینی, الهه شهریاری
Using the design experiment Response surface methodology for the preparation of three-component nanoparticles
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
فریبا تدین, ^رضا جمشیدی*, پریسا جمشیدپور
تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران(2017)
9311512003, ^رضا جمشیدی*, مهدی مهرآبادی, ^محمدحسن یوسفی, ^خسرو قزوینیان
Targeted thrombolysis of tissue plasminogen activator and streptokinase with extracellular biosynthesis nanoparticles using optimized Streptococcus equi supernatant
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS(2016)
9211922004, ^رضا جمشیدی, اکبر اسماعیلی*
Detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in two different camel species by conventional and molecular techniques
VETERINARY RESEARCH FORUM(2015)
مسعود حق خواه, عبدالله درخشنده, ^رضا جمشیدی, اصغر مقیسه, نگار کریم آقایی, محمد آیاسه, محسن مصطفایی
Application of PCR-RFLP technique to determine Booroola gene polymorphism in the
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES(2013)
^رضا جمشیدی, محمد مهدی کثیریان, قدرت الله رحیمی میانجی
Genetic characterization of Escherichia coli O157:H7 Strains Isolated from the One-Humped Camel (Camelus dromedarius)by using Microarray DNA Technology
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY(2011)
تقی زهرایی صالحی, , , ^حمید استاجی, , ایرج اشرفی, ^رضا جمشیدی, , ,
Influence of parenteral administration of chamomile (matricaria recutita L) extract on colostral lgG absorption in neonatal calves
(2011)
محمدرضا مخبر دزفولی, ح.ر محمدی, م.ج نادعلیان, ز. ناظم بکایی, الف حاجی آخوندی, غلامرضا نیکبخت بروجنی , پ تاجیک, ^رضا جمشیدی
The effect of energy to protein ratio on production performance and charateristics of Japanese quail eggs
Annals of biological research(2011)
^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی, ^رضا جمشیدی, افشار میرزایی, سید علیرضا سیادتی
The effect of energy to protein ratio on production performance and charateristics of Japanese quail eggs
Annals of biological research(2011)
^خسرو قزوینیان, مهرداد ایرانی, ^رضا جمشیدی, افشار میرزایی, سید علیرضا سیادتی
Polymorphism Determination of Exon 2 Ovar-DRB1 Gene in Sangsari Sheep Breed of Iran
(2010)
^رضا جمشیدی, غلامرضا نیکبخت بروجنی , عبدالله درخشنده, ر طالب نیا
روند رشد مقالات علمی ایرانیان در حوزه های پزشکی طی سالهای 2007-1978
(2009)
رقیه اسکروچی, حافظ محمد حسن زاده , محمود رضا گوهری, ^رضا جمشیدی
Application of PCR-RFLP Technique to Determine BMP 15 Gene Polymorphism in Sangsari Sheep Breed of Iran
Journal of Animal and Veterinary Advances(2009)
^رضا جمشیدی, محمد مهدی کثیریان, حسن حافظیان
Application of PCR-RFLP Technique to Determine BMP 15 Gene Polymorphism in Sangsari Sheep Breed of Iran
Journal of Animal and Veterinary Advances(2009)
^رضا جمشیدی, محمد مهدی کثیریان, حسن حافظیان
The prevalence of nosemosis in Honey Bee colonies in Arasbaran region (northwestern Iran)
(2009)
علی رضا لطفی, علی رضا لطفی, ^رضا جمشیدی, حبیب اقدام شهریار, حبیب اقدام شهریار, منصوره یوسف خانی, منصوره یوسف خانی
Genetic Polymorphism FecB and BMP15 Genes and its Association with Litter Size in Sangsaei Sheep Breed of Iran
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES(2009)
محمد مهدی کثیریان, حسن حافظیان , هادی سیاح زاده, ^رضا جمشیدی
Genetic Polymorphism FecB and BMP15 Genes and its Association with Litter Size in Sangsaei Sheep Breed of Iran
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES(2009)
محمد مهدی کثیریان, حسن حافظیان , هادی سیاح زاده, ^رضا جمشیدی
Incidence Rate of Varraris in Honey Bee Colonies of Eastern Azarbaijan Province ,Northwestern Iran
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES(2009)
^رضا جمشیدی, منصوره یوسف خانی, علی رضا لطفی
Incidence Rate of Varraris in Honey Bee Colonies of Eastern Azarbaijan Province ,Northwestern Iran
ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES(2009)
^رضا جمشیدی, منصوره یوسف خانی, علی رضا لطفی
اثر مصرف حاد اسید آمینه های شاخه دار (BCAA)، متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر کوفتگی عضلانی تاخیری و شاخص های خستگی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
اثر مصرف حاد اسید آمینه شاخه دار متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
اثر مصرف حاد مکمل کورکورکومین (500 میلی گرم) بر شاخص های آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی(2015-10-08)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی
تاثیر استفاده از سیلاژ ذرت پوسته پسته و تفاله گوجه بر عملکرد بره های نر شال
همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام طیور و آبزیان(2012-12-13)
رضا خداوردی, عباسعلی ناصریان, ^رضا جمشیدی, علی رزاقی, حامد کشفی
ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^رضا جمشیدی, ^حمید رضا محمدی, حمزه بواسحاقی
تغلیظ یونهای جیوه 2 در نمونه های شیر بوسیله نانو ذرات سیلیکا ائروژل اصلاح شده
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^رضا جمشیدی, شیوا مطهر, فریبا تدین
ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx2,stx1)در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید استاجی, زهره استاجی , ^رضا جمشیدی, فیروزه شاملو خانی بیگ, ^منصوره کنعانی
بررسی پلی مورفیسم کدون ژن پروتئین PrP در گوسفند سنگسری
دهمین کنگره ژنتیک ایران(2008-05-21)
محمد مهدی کثیریان, ^رضا جمشیدی, قدرت الله رحیمی میانجی , حمزه بواسحاق, غلامحسین ایراجیان, سعید رضا اصغری, سعید رضا اصغری
تعیین ضرایب اقتصادی چندین صفت مهم تولیدی نژاد سنگسری با استفاده از مدل زیستی - اقتصادی
دهمین کنگره ژنتیک ایران(2008-05-21)
محمد مهدی کثیریان, حسن حافظیان , هادی سیاح زاده, ^رضا جمشیدی
شناسائی چند شکلی آللی موجود در ژن GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند سنگسری با استفاده از روش PCR-RFLP
دهمین کنگره ژنتیک ایران(2008-05-21)
^رضا جمشیدی, محمد مهدی کثیریان, محمد مهدی کثیریان, قدرت الله رحیمی میانجی , قدرت الله رحیمی میانجی , محمد رضا بنائیان, محمد رضا بنائیان
شناسایی چند شکلی آللی موجود در ژن BMP15مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند سنگسری با استفاده از روش PCR-RFLP
دهمین کنگره ژنتیک ایران(2008-05-21)
محمد مهدی کثیریان, ^رضا جمشیدی, قدرت الله رحیمی میانجی
روش سنجش اسید سالیسیلیک و متابولیتهای هیدروکسیله آن در سرم طیور با HPLS
هفتمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران(2004-01-26)
^رضا جمشیدی, حسینعلی عرب , حسینعلی عرب , علی رسولی , علی رسولی , غلامرضا شمس, غلامرضا شمس
بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی
هفتمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران(2004-01-26)
علی رسولی , علی رسولی , حسینعلی عرب , حسینعلی عرب , غلامرضا شمس, غلامرضا شمس, محمد حسن زاده, محمد حسن زاده, ^رضا جمشیدی
تغییرات غلظت پلاسمایی اسید سالیسیلیک و متابولیتهای آن در سنین مختلف رشد جوجه های گوشتی
هفتمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران(2004-01-26)
^رضا جمشیدی, حسینعلی عرب , حسینعلی عرب , علی رسولی , علی رسولی , غلامرضا شمس, غلامرضا شمس, محمد حسن زاده, محمد حسن زاده
تهيه نانوذرات حاوي هيبريد آنزيم استرپتوكيناز و داروي t-PA با توانايي در انتقال به عروض كرونري جهت پيشگيري از ايسكمي قلبي
تدين عاتكه(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف مكمل كوركومين بر شاخص هاي آسيب عضلاني و استرس ¬اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
پاسباني ابوطالب(تاریخ دفاع: 1394/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف حاد اسيد آمينه شاخه¬دار(BCAA)، متعاقب يك جلسه تمرين مقاومتي بر كوفتگي عضلاني تأخيري، شاخص¬هاي خستگي و آسيب عضلاني
فلامرزي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سطوح مختلف گياه سوزن چوپان بر عملكرد سيستم ايمني برخي فراسنجه هاي خوني و مورفووژي دوره در جوجه هاي گوشتي
وسگري كياسري مفيد(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه داروئي كماگومدزابد و عملكرد و.......
سرچاهي امين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير افزودن منابع مختلف روي بر عملكرد، فاكتورهاي خوني، خصوصيات كمي وكيفي اسپرم در بلدرچين ژاپني
صندوقدار طاهره(تاریخ دفاع: 1396/11/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن سطوح مختلف سلنيوم و ويتامين E بر خصوصيات كمي و كيفي اسپرم در بلدرچين ژاپني
صفاخواه مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف چاي ترش بر ظرفيت آنتي اكسيداني متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در پسران غير ورزشكار
سيفي محمد(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد دو نوع آنزيم فيتاز (EC 3.1.3.8) و فيتاز 6 (EC 3.1.3.26) و ميزان كلسيفيكاسيون استخوان و فسفر در جوجه هاي گوشتي راس 308
باجان عمران(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانوذرات حاوي هيبريد آنزيم استرپتوكيناز و داروي t-PA با توانايي در انتقال به عروض كرونري جهت پيشگيري از ايسكمي قلبي
تدين عاتكه(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف مكمل كوركومين بر شاخص هاي آسيب عضلاني و استرس ¬اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
پاسباني ابوطالب(تاریخ دفاع: 1394/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف حاد اسيد آمينه شاخه¬دار(BCAA)، متعاقب يك جلسه تمرين مقاومتي بر كوفتگي عضلاني تأخيري، شاخص¬هاي خستگي و آسيب عضلاني
فلامرزي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سطوح مختلف گياه سوزن چوپان بر عملكرد سيستم ايمني برخي فراسنجه هاي خوني و مورفووژي دوره در جوجه هاي گوشتي
وسگري كياسري مفيد(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه داروئي كماگومدزابد و عملكرد و.......
سرچاهي امين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير افزودن منابع مختلف روي بر عملكرد، فاكتورهاي خوني، خصوصيات كمي وكيفي اسپرم در بلدرچين ژاپني
صندوقدار طاهره(تاریخ دفاع: 1396/11/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن سطوح مختلف سلنيوم و ويتامين E بر خصوصيات كمي و كيفي اسپرم در بلدرچين ژاپني
صفاخواه مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف چاي ترش بر ظرفيت آنتي اكسيداني متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در پسران غير ورزشكار
سيفي محمد(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد دو نوع آنزيم فيتاز (EC 3.1.3.8) و فيتاز 6 (EC 3.1.3.26) و ميزان كلسيفيكاسيون استخوان و فسفر در جوجه هاي گوشتي راس 308
باجان عمران(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش های آزمایشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی
روش های آزمایشگاهی برای کارشناسان دامپزشکی
بیوشیمی متابولیسم
بیوشیمی متابولیسم
بیوشیمی ساختمان
بیوشیمی ساختمان
بیوشیمی لیپید
بیوشیمی لیپید
بیوشیمی ساختمان
بیوشیمی ساختمان
بیوشیمی متابولیسم
بیوشیمی متابولیسم

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوشیمی   (449 بار دانلود)
رشته : مهندسی علوم دامی
بیوشیمی   (323 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع
میکروسکوپ الکترونی   (395 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(ناپیوسته)
بیوشیمی 2   (436 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی   (436 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
بیوشیمی 1   (502 بار دانلود)
رشته : دکتری دامپزشکی
بیوشیمی 2   (467 بار دانلود)
رشته : دکتری دامپزشکی
بیوشیمی عملی   (421 بار دانلود)
رشته : دکتری دامپزشکی
بیولوژی سلولی و مولکولی   (473 بار دانلود)
رشته : دکتری دامپزشکی
بیوشیمی عمومی   (449 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- بیوشیمی
r_jamshidi@semnan.ac.ir
(+98)2331533613

فرم تماس